Przedszkole 126 "Różanka", Wrocław

mapa serwisu  
przedszkole
O nas
Nasze przedszkole
Zajecia
Aktualnosci
Ekonowinki
Dla rodzicow

Zajęcia programowe

Głównym celem programu jest wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie:
 • jego wrodzonych możliwości twórczych intelektualnych,
 • poznawanie i wyrażanie siebie w różnych formach ekspresji,
 • nabywania umiejętności komunikacyjnych w kontaktach z innymi oraz kompetencji przygotowujących je do podjęcia nauki w szkole,
 • wprowadzania dziecka w świat wartości ogólnoludzkich
Do szczegółowych celów określonych w programie należą:
 • wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń w kontakcie ze środowiskiem: społecznym, przyrodniczym, kulturowym i technicznym,
 • doskonalenie procesów poznawczych, usprawnianie pamięci oraz predyspozycji umysłowych,
 • wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole znajomość liter, cyfr, znaków matematycznych, czytanie, pisanie, liczenie,
 • umożliwianie dzieciom odkrywania siebie i innych przez własne działania,
 • wyrabianie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny,
 • stymulowanie ciekawości poznawczej oraz aktywizowanie sfery wyobraźni i fantazji,
 • kształtowanie postawy twórczej i myślenia twórczego,
 • rozwijanie aktywnej postawy badacza w kontakcie z otaczającym światem,
 • umożliwianie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań,
 • zacieśnienie łączności ze sztuką (teatr, plastyka, literatura, muzyka),
 • pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "ja", kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi oraz przyrody,
 • uczenie dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych na zasadzie kompromisu i uwzględniania potrzeb innych.
W naszych działaniach nie ograniczamy się jednak wyłącznie do programu. W celu poszerzenia wiedzy dzieci i uatrakcyjnienia zajęć przygotowujemy różnorodne projekty edukacyjne.przedszkole
(c) Przedszkole Rozanka 2004-2005   przedszkole   :   kontakt   :   katalog stron