Przedszkole 126 "Różanka", Wrocław

mapa serwisu  
przedszkole
O nas
Nasze przedszkole
Zajecia
Aktualnosci
Ekonowinki
Dla rodzicow

Personel przedszkola

Personel przedszkola stanowi wykwalifikowana kadra pedagogiczna i inni pracownicy.

Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w powierzonym im oddziale - grupie i odpowiadają za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci.

Opiekę nad dziećmi podczas ich pobytu w przedszkolu wspomagają pozostali pracownicy placówki, w szczególności pomoc nauczyciela i woźne oddziałowe. Dzięki kucharkom i intendentce dzieci mogę spożywać zawsze świeże posiłki. Konserwator zaś zawsze potrafi naprawić nie tylko cieknący kran, ale również ulubioną zabawkę.

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola to wykwalifikowani pedagodzy (nauczyciele), spośród których 90% posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz stopień awansu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Ponadto nasi wychowawcy cały czas doskonalą swoje wiadomości i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach pedagogicznych, kursach, zespołach samokształceniowych.

Nauczyciele korzystają także z różnych czasopism o tematyce pedagogicznej, internetu, które to stanowią dla nich źródło informacji o nowościach, bieżących zmianach dotyczących ich pracy. Mają stały kontakt z doświadczonymi metodykami z ośrodków doskonalenia nauczycieli służącymi pomocą i radą w razie zapytań czy wątpliwości.

Ponadto kadra pedagogiczna naszego przedszkola podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje kształcąc się na studiach podyplomowych.

Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz z innymi instytucjami realizującymi podobne cele.

Wszystkie te działania prowadzone przez nauczycieli służą podnoszeniu poziomu działań opiekuńczych, wychowawczych dydaktycznych oraz wzbogaceniu ich warsztatu pracy a tym samym uatrakcyjnieniu pobytu dzieci w przedszkolu.przedszkole
(c) Przedszkole Rozanka 2004-2005   przedszkole   :   kontakt   :   katalog stron